menu   Om baseman.dk   !
         
   
Baseman.dk er et privat hygge/hobby-projekt. Der ligger ikke et firma eller andre kommercielle interesser bag dette website.

Der er dog sat reklamebannere på mange af siderne. Dette er forsøgt gjort så lidt påtrængende som muligt.
Reklamerne er valg, så de i videst muligt omfang matcher indholdet på siderne.

Indholdet på baseman.dk bliver ikke dikteret af firmaer eller reklamer.
Kolofon

Redaktion
Ansvarshavende / webmaster: Erik Asmussen
Mail: se under Kontakt.

Ord / Billeder
Tekst og billeder er fremstillet specielt til dette website. Enkelte steder kan være anvendt elementer, som er hentet fra andet sted. I disse tilfælde vil det dreje sig om offentligt tilgængeligt materiale, og i et omfang som lever op til loven om ophavsret. Brugen af materiale, ikke fremstillet for Baseman.dk bliver til stadighed forsøgt begrænset mest muligt.
Baseman.dk gør sig til stadighed umage med at oplysninger i artikler og andre tekster er så korrekte som muligt. Hverken Baseman.dk, redaktionen eller ansvarshavende kan dog gøres ansvarlig for eventuelle tab som følge af fejl eller misforståelser.
Vittigheds-sektionen kan i sagens natur ikke regnes som faktuelle oplysninger. Læsning af vittighederne sker helt på eget ansvar. Det må forudsættes, at mindreårige undlader at læse de grove vittigheder; samt at personer, der let tager anstød af visse vittighedstyper helt undlader at læse vittighederne på Baseman.dk. Folk der måtte tage anstød i et omfang, så de påtaler eller anmelder indhold til autoriteter, som ikke er en del af redaktionen på Baseman.dk vil blive afkrævet fuld erstatning for det tab og ekstra arbejde en sådan klage vil medføre. Det er naturligvis helt i orden at påtale vittigheder eller andre oplysninger til redaktionen, såfremt disse indeholder urigtige, anstødelige eller ulovlige oplysninger. Baseman.dk er en kilde til information, ikke irritation; ligesom vi ikke tolererer indhold, der er i konflikt med gældende lovgivning.

Copyright
Originalt materiale, design og Baseman-logo fra Baseman.dk er copyright © Baseman.dk og beskyttet af loven om ophavsret.
Tekst og billeder må kun benyttes på andre websider mod skriftlig godkendelse.  Baseman-logo må ikke anvendes som logo andre steder end Baseman.dk-ejede produkter. Dog må det benyttes i forbindelse med omtale eller henvisning til Baseman.dk.
Rejsebeskrivelser er desuden copyright © forfatteren til artiklen! Baseman.dk overvåger at artiklerne overholder dansk lovgivning. Artiklerne, inkl. de tilhørende billeder, illustrationer m.m. tilhører de respektive forfattere. Baseman.dk kan ikke holdes ansvarlig for mangelfulde, forældede eller urigtige oplysninger i rejsebeskrivelserne.
Omtaler og henvisninger kræver ikke forudgående tilladelser fra Baseman.dk. Vi vil dog påskønne en mail om det - bare for at vide at nogen har brugt tid på omtale af eller henvisning til websiden! ;o)
Baseman.dk er ikke-kommerciel, men brug af materiale fra Baseman.dk på kommercielle websider (firmaer/webbutikker) bør dog ske med en eller anden form for vederlag - gerne i form af noget fra firmaets / webbutikkens sortiment. Brug af materiale på andre ikke-kommercielle websider kræver ikke betaling af vederlag.
Det er tilladt at printe artikler m.m. ud, og benytte dem til personligt brug. Dette kræver ingen forudgående tilladelser.

Annoncering
Selv om Baseman.dk er ikke-kommercielt, accepteres annoncer i et mindre omfang. Dog kun for varer / ydelser, som Baseman.dk føler at kunne stå inde for, ligesom der ikke bringes reklamer der er i strid med dansk lovgivning. Baseman.dk har fravalgt at bringe politiske og religiøse reklamer.
Forespørgsler vedr. annoncering etc. kan sendes til redaktionen.